Werkwijze | Kristof Callebaut tuinarchitectuur

Werkwijze

  1. Aan de hand van een verkennend gesprek bespreek ik samen met u uw wensen en gedachten. We bekijken wat er zeker wel of niet in het ontwerp kan en de eventuele stijl die gewenst is.

  2. Eventuele opmetingen, verzamelen van bestaande perceelsplannen, het nemen van fotos van de bestaande toestand. Deze worden gebruikt voor de analyse van het project en achteraf de correcte uitwerking van de plannen.

  3. het voorontwerp en eventuele schetsen geven de klant een beeld in welke richting het uiteindelijke ontwerp zal gaan, dit wordt dan samen bekeken en besproken zodat de nodige aanpassingen kunnen gemaakt worden voor het uiteindelijke ontwerp.

  4. Het ontwerpplan en 3D voorstelling vormen samen de uiteindelijke visualisatie van het tuinontwerp.

  5. Het beplantingsplan geeft de beplanting in het concept weer met de nodige aantallen, plaats, maten, kenmerken,…

  6. Het matenplan bevat de correcte maten en afstanden van de elementen in het ontwerp, zoals de breedte van verhardingen, afmetingen van plantvakken en andere elementen in het ontwerp.

  7. Een beheerplan kan worden uitgewerkt indien gewenst voor als u achteraf zelf de tuin wenst te onderhouden. Zo weet u welke tuinwerkzaamheden u op welk moment moet uitvoeren.